Moneta akceV březnu nás oslovila BPS - Byznys pro společnost, z.s. s prosbou o nabídnutí ekologické aktivity pro dobrovolníky z Monety. Po vybrání vhodné lokality a práce, kterou by ve prospěch přírody mohli dobrovolnicí udělat, jsme 23.05. 2022 ve spolupráci s CHKO Kokořínsko- Máchův kraj zorganizovali pro 45 zaměstnanců společnosti Moneta dobrovolnickou akci na podporu zvláště chráněných druhů rostlin na území NPP Jestřebské slatiny.

 

Koordinace, odborného dohledu se ujali pracovníci regionálního pracoviště správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Pomůcky a nářadí zajistila naše organizace. V průběhu celého dne dobrovolníci na území Baronského rybníka zvládli strhnout drn a vytvořit tůňku pro rozmnožování obojživelníků.

V okolí plochy vyrůstají vzácné slatiništní mechy srpnatka fermežová a štírovec dutolistý. Kromě budování tůně vyhrabávali stařinu a vyřezávali nálety krušiny olšové. Cílem těchto zásahů bylo rozšíření vzácné slatinné louky, na které vyrůstá řada chráněných a kriticky ohrožených druhů rostlin jako je tučnice česká, prstnatec český, kohátka kalíškatá, které z naší krajiny pomalu mizí.

Děkujeme dobrovolníkům za jejich práci pro vzácnou přírodu. Udělali obrovský kus práce. Vzácné druhy rostlin, jejichž počty se stále snižují, se díky jejich úsilí a snaze budou moci opět rozšiřovat.

Fotogalerie z akce: https://eu.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/8486377 

Autor: Milada Vrbová