VPZ_Zabakor_2022

 

 

Zveme vás srdečně na Vítání ptačího zpěvu u rybníku Žabakor.

Kdy: 7. května 7:05

Kde: na hrázi rybníka Žabakor