AKPZ3705 1Padesátka zaměstnanců ŠKODA AUTO oslavila Den Země více než stylově. Prací na bývalé tankové střelnici Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem pomáhali ochránit zdejší unikátní přírodu.

Zaměstnanci se vybavili nůžkami, pilami a sekerami a vyrazili do boje s borovicí lesní a nepůvodním keřem janovcem metlatým. Zdejší stepní trávníky jsou totiž ohroženy právě zarůstáním těchto dřevin. Je to přirozený proces zvaný sukcese, který však v těchto místech není žádoucí. Nesvědčí to totiž mnoha vzácným a ohroženým druhům rostlin a živočichů, které zde kdysi přežily v podstatě jen díky vojenským cvičením.

„Podařilo se prosvětlit 1,2 ha hustého porostu stromů, který vzájemně odděloval dosud nezarostlé loučky a byl prakticky neprostupný pro některé druhy hmyzu, jejichž populace tak zůstávaly izolované. Jedním z nejvzácnějších druhů motýlů v této oblasti je kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný,“ sdělil krajinný ekolog ze Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj Slavomír Valda.

Dobrovolníci také na 50 metrech strhli drn, aby tak vytvořili nové stanoviště pro mizející druhy hmyzu. Osluněný biotop rády využijí samotářské včely, různí pavoukovci či plazi nebo rostliny, které by jinde v zapojeném porostu nedokázaly vzklíčit. Podařilo se také uklidit několik metráků odpadu ještě od ruské armády.

Děkujeme dobrovolníkům za jejich čas pro přírodu a také CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem s.r.o. za spolupráci.

Autor: Ondřej Kořínek

Fotografie z akce: https://eu.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/8352206