IMG 3853Ovocné stromy jsou úzce svázány s historií naší země. První zmínky o ovocných zahradách najdeme už v darovací listině knížete Soběslava z roku 1130. Největší rozmach vzniku alejí, ovocných sadů a stromořadí je však spojován s barokem a vládou osvícené císařovny Marie Terezie. Toto období vytvořilo typický obraz naší kulturní krajiny.

Za posledních třicet let však zmizelo z našich sadů deset milionů ovocných stromů. Další statisíce ovocných stromů se vykácely podél našich cest a většinou nebyly dalšími ovocnými stromy nahrazeny. Česká krajina citelně přichází o své symboly, ovocné stromy.

Přitom ovocné aleje a stromořadí, extenzivní sady a soliterní stromy mají v naší krajině nezanedbatelné funkce. Brání větrné erozi, jsou biotopem různých organismů, působí v krajině jako větrolam, udržují mikroklima a dokáží udržet vodu v půdě.

Mnozí z nás si díky pandemii covidu, kdy v přírodě trávili většinu volného času, uvědomili, jak mnoho dlužíme naší krajině a jak obrovské rezervy vůči ní máme. 

Proto jsme se rozhodli, že vrátíme ovocné stromy do naší krajiny. Nejenom kvůli našim předkům, kteří měli ke krajině určitě větší vztah, než máme my, ale především kvůli našim dětem, kterým krajinu jednou předáme. Neboť, pokud to neuděláme my, kdo jiný?

Během letošních podzimních 9 akcí se nám podařilo zasadit 358 ovocných stromů, 55 lip a 100 keřů. Akcí se zúčastnilo celkem 370 dobrovolníků. Mezi nimi děti z Dětského domova v Krnsku, fotbalový klub SKP Mladá Boleslav, klienti Fokusu, žáci 3. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ, 8. ZŠ a 9. ZŠ v Mladé Boleslavi, žáci ZŠ v Bezně, gymnázia Dr. J. Pekaře, dobrovolní hasiči obce Vinec, bývalí spolužáci gymnázia v Semilech, vojáci České armády, dobrovolníci z firmy ŠKO-ENERGO a ŠKODA AUTO a spousta dalších dobrovolníků. Všichni pracovali s nadšením a chutí.

Jejich nadšení se přeneslo i na nás, a tak bychom rádi v sázení stromů chtěli pokračovat i v dalších letech. Již teď se na nás obrátilo několik starostů, kteří by v okolí svých obcí chtěli zasázet stromy podél polních cest. Chceme vrátit naší krajině malebnost, biodiverzitu a schopnost zvládnout vše, co jí čeká. Chceme společně s vámi vytvořit takovou krajinu, kam se budeme rádi vracet sami, se svými dětmi a dětmi našich dětí.

Sázení stromů by se nemohlo uskutečnit bez našich partnerů: Nadačního fondu ŠKODA AUTO, Nadace Partnerství a Nadace Via.

Zdroj:    https://www.lidovky.cz/domov/z-ceske-krajiny-zmizelo-deset-milionu-ovocnych-stromu-domaci-produkci-nahrazuje-dovoz.A210918_194028_ln_domov_vag

https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/stromu-okolo-cest-vytrvale-ubyva-a-krajsti-silnicari-to-priznavaji-jen-neochotne

https://www.enviweb.cz/87535

Fotografie ze sázení:

20.10. výsadba 30 kusů ovocných stromů za obecním úřadem v Dalovicích                         https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7767456       

20.10. výsadba 17 ovocných stromů za Bike parkem v Mladé Boleslavi                                   https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7767871

28.10. výsadba 64 ovocných stromů mezi Ošťovicemi a Střehomí                                             https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7825625

28.10. výsadba 40 ovocných stromů ze obcí Vinec                                                                    https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7820355

29.10. výsadba 20 ovocných stromů podél cyklostezky do Řepova                                            https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7820360

30.10. výsadba 144 ovocných stromů a 55 lip u Libošovic                                                             https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7814889

6.11. výsadba 100 keřů podél cyklostezky z Hejtmánky do Bezděčína                                   https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7845440

8.11. výsadba 20 ovocných stromů za psím cvičištěm v Mladé Boleslavi                                 https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7852473

10.11. výsadba 22 ovocných stromů podél polní cesty u Čisté                                                https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/7855911

Autor: Milada Vrbová