IMG_20211022_140823_1V pátek 22. 10. jsme se třinácti dětmi vyrazili od školy směrem na Vlčí Pole. Na okraji Dolního Bousova jsme dětem rozdali reflexní vesty, rukavice a pytle na odpad. Cestou jsme totiž měli v plánu posbírat odpadky v obou příkopech podél silnice. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, každá z vedoucích s několika dětmi měly na starost "svoji stranu". Děti jsme samozřejmě poučili o bezpečnosti, že nesmí přebíhat vozovku, musí zůstat na své straně co nejblíž okraji a dávat pozor na projíždějící auta.

I když si děti občas ukazovaly, co našly a volaly na sebe přes cestu, pravidla dodržely a sběrovou akci jsme zvládli bez úhony. Sesbírali jsme dva pytle odpadků, které jsme odevzdali na sběrném dvoře. Za likvidaci odpadu patří velký dík Městu Dolnímu Bousovu.

Pokračovali jsme na Hořečkovou louku. Tam jsme se nejdříve občerstvili teplým čajem a sušenkami. Pak jsme se pustili do práce. Hrabali jsme trávu posekanou před týdnem a odnášeli jsme ji za příkop do lesíka pod smrčky. Šlo nám to pěkně od ruky, tak zbyl čas i na hru s předváděním a hádáním zvířátek.

Cestou na autobus jsme se s dětmi zastavili na blízkém hřišti, připomněli jsme si akce, které nás v brzké době čekají (sázení stromků ve Střehomi a listopadová přednáška s promítáním o hadech, spojená s živými ukázkami). A před 16 hodinou jsme byli zpátky v Dolním Bousově.


Autoři: Pavla Bartková a Lenka Hejnová