JizeraVážený pane poslanče, vážená paní poslankyně

S hrůzou sledujeme jednání o pozměňujících návrzích poslance Josefa Kotta (ANO) v rámci tzv. invazní novely ve sněmovním tisku č. 731. Naše příroda je v posledních letech těžce zkoušena, ať už různými klimatickými změnami, úbytkem biodiverzity, fragmentací nebo znečištěním, ale i mnoha legislativními nápady, jako již schválený zákon o drahách umožňující neomezené kácení, nový stavební zákon nebo nyní nápady poslance Kotta. 

  

Naše organizace ČSOP Klenice se stará o přírodu, rostliny a živočichy. Pomáháme jí lépe prospívat, snažíme se vzdělávat děti a mládež a pořádáme akce pro veřejnost. Pakliže bude návrh odhlasován, obáváme se, že za pár let možná nebude co ukazovat. Prosíme Vás, abyste nejen pro nás, ale i pro obyvatele naší krásné země, hlasovali PROTI usnesení Zemědělského výboru a pozměňovacích návrzích poslance Josefa Kotta, které se týkají rostlinolékařských opatření, silně ohrožených druhů a návrhu na kácení dřevin rostoucích v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací bez povolení orgánu ochrany přírody.

Novela ohrožuje 150 chráněných druhů zvířat a rostlin. Dle platného Zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny mají tyto druhy přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás.

Myslíme si, že nemáme právo ničit svým dětem, vnukům a vnučkám druhově pestrou krajinu. Máme zodpovědnost za krajinu, kterou jsme zdědili po předcích.

Žádáme Vás, abyste nesouhlasili s návrhem poslance Josefa Kotta.

Děkujeme za Váš zájem o naši přírodu

S úctou

Členové ČSOP Klenice a obyvatelé Mladoboleslavska