rosnicka_zelena

V sobotu 25.května jsem se sešli v 9 hodin na návsi v Nepřívěci s  hydrobiologem Radomírem Studeným, hydrogeologem, který nás provázel setkáním s obojživelníky. Dověděli jsme se spoustu teoretických informací - proč ubývá obojživelníků, jak jim můžeme pomoci, čím jsou užiteční. U požární nádrže jsme si důkladně prohlédli samečky i samičky čolků velkých, potápníky vroubené a rosničky zelené. Kdo chtěl, mohl si je vzít i do mokrých rukou. Byl to zážitek pro všechny, ale zejména pro děti. Na odchycených exemplářích larev a pulců jsme si ukázali, podle kterých znaků je lze spolehlivě určit.

Fotografie.

Poslechněte Vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové

Také jsme se seznámili s jednotlivými vývojovými stadii hmyzu (vážky, jepice, motýlice), s vodními pavouky a brouky. Kdo chtěl, mohl si nalovit pomocí cedníků z nádrže vlastní exempláře drobných vodních tvorů. Byli jsme poučeni o tom, jak je lovit i vypouštět, abychom jim neublížili. Pokračovali jsme ke dvěma vzdálenějším místům, kde jsou vyhloubené tůňky pro obojživelníky. S jejich vznikem pomáhala i naše ZO ČSOP Klenice. Jsou vyhloubeny ve svažitém terénu as travnatými pruhy zeminy, které přirozeně čistí vzlínající vodu.
Zlatým hřebem skvělého programu byla ochutnávka domácího jablečného moštu s křenem, vychlazeného v jedné z tůněk. Všichni si také mohli vybrat pěknou magnetku na památku. Byla to jedna z velmi vydařených akcí.