025_Pterophorus_pentadactylus_Pernatuška_trnková_2015_08_03_Radouč_IMG_6040V sobotu 14.července se sešlo přes 25 zájemců o objevování světa bezobratlých na Radouči.  Průvodcem exkurze byl emeritní pracovník Národního muzea RNDr. Antonín Kůrka. Přestože letošní průběh počasí je neobvyklý a většina motýlů již dávno nebyla ve své největší kráse, užili jsme si dvě hodiny hledáním motýlů, pavouků a brouků skvěle. Kromě běžných druhů, jakým je okáč prosíčkový, žluťásek čičorečkový či pavouk listovník, na nás čekal i otakárek ovocný, nepříliš obvyklý bělásek rezedkový či skutečná vzácnost (i pro odborníky)

- žahalka čtyřskvrnná. Ta klade vajíčka do larev jednoho druhu zlatohlávka. 

Exkurze končila u fotogenicky kvetoucí devaterky poléhávé na skálách s výhledem na Michalovickou putnu. Účastníci se zdáli být potěšeni magnetkami s motivy motýlů Radouče a pracovními listy, které si brali nejen pro své děti.

Podívejte se na pár dokumetárních fotografií