Skokan hnědýKdy: sobota 16. června 2018 v 8:00
Kde: sraz na zastávce MHD před Bondy v ulici Václava Klementa 

Autobusová exkurze 

S průvodkyní společnosti přátel přírody Čmelák jsme se vydali do Jablonného v Podještědí, kde společnost Čmelák vybudovala nádherné mokřady a zpřístupnila je veřejnosti. Průvodkyně nás nejprve vybavila gumovkami, aby nás bezpečně mohla provést stezkami, které se klikatí 

mokřady. Přiblížila nám historii tohoto pestrého místa a roli Čmeláka v současnosti. Dozvěděli jsme se detaily ohledně vybudování mokřadů, o jejich funkcích v krajině a jejich současných obyvatelích. Postupně jsme procházeli lužním lesem, mokřadní loukou, kolem jezírek a zavodněných prohlubní. Průvodkyně připravila program atraktivní pro naše dětské účastníky, kteří prolézali ztrouchnivělými kmeny, potoky zdolávali přes padlé stromy, vyzkoušeli si, jak strom zvlhčuje vzduch, objevili úlohu neregulovaných vodních toků v krajině. Na závěr probíhalo velké pátrání po vodních "breberkách", které děti nadšeně lovily, určovaly a přinášely k prezentaci. A že jich bylo! Průvodkyně si vysloužila velkou pochvalu, protože dokázala zaujmout a díky tomu na "čmeláčí" mokřady nikdo z účastníků nezapomene.

Po obědě jsme si ještě prohlédli Přírodní památku Bílé (Sloní) kameny, skupinu bílých pískovcových skal, které jsou rozděleny třemi širokými puklinami do několika samostatných bloků, které tak tvoří malé skalní město. Tyto 20 metrů vysoké skály připomínají tvarem slony.

Exkurzi jsme završili několikakilometrovou procházkou pod zámkem Lemberk, kolem Zdislaviny studánky s omlazující vodou a po naučné stezce jsme se vrátili zpět do Jablonného.

Webové stránky mokřadů