Lišaj pryšcovýKdy : sobota 9. června 2018
Kde : sraz na parkovišti u hotelu Relax, volnočasového areálu ve Vrchbělé u Bělé pod Bezdězem.

Ve spolupráci s českou ornitologickou společností ZO ČSOP Jaroměř a dalšími odborníky jsme navštívili Vrchbělou, součást CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Tato část je chráněná zároveň vyhlášená

  

jako Ptačí oblast. Jedná se o mimořádně cenné území s velikou biologickou rozmanitostí. Exkurze se zúčastnila řada odborníků, kteří účastníky seznámili se vzácnými druhy rostlin, živočichů i hub, které zde žijí. Začátek exkurze byl ve znamení prudkého lijáku, a tak se začalo se zpožděním. Bohužel, z tohoto důvodu bylo již dopředu jasné, že aktuální výskyt pozorovaných živočichů bude značně omezen, stejně jako plánovaný poslech hlasů lelků, kteří jsou zdejším klenotem, ale ozývají se jen za teplé jasné noci. Nicméně, všichni obdivovali rozmanitost zdejší přírody, která se zde uchovala díky naprosté absenci zemědělské výroby a která připomíná severskou tajgu. Účastníci se také dozvěděli, čím je tento kout přírody aktuálně ohrožován a jaké kroky jsou proti plánovaným záměrům podnikány.