2018_05_rosnicka_zelena_IMG_4963V sobotu 26. května jsme vyrazili do bývalé pískovny v Ledcích s hydrobiologem Radkem Studeným. Pískovna je považována za jednu, na obojživelníky z nejbohatších lokalit na Mladoboleslavsku, dokonce i s dokumentovaným výskytem kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé.

Na začátku nám průvodce představil druhy, které dokáží žít v zarybněných vodách a to skokana skřehotavého. V nedaleké tůni bez ryb jsme pak objevili kuňky obecné a pulce skokanů štíhlých. Účastníci byly nadšeni, když si mohli druhy zblízka prohlédnout.

 

 

Po krátkém představení druhů obojživelníků, které zde byly nalezeny, nás jeden z místních účastníků seznámil s vývojem hladiny spodní vody v průběhu posledních několika let. Pozoruje až metrový pokles.

Dále jsme zamíříli  k tůním v bývalém těžebním prostoru, ale nedostatek srážek se projevuje i zde. A tak nebylo možné ve vyschlých tůních žádné obojživelníky najít. Byl zde dříve evidován výskyt ropuchy krátkonohé. Té vyhovují těžební prostory s nezarostlými písečnými pláněmi, kde se ropuchy přes den zahrabávají až 30 cm do písku. Písek již však zarůstá travou a křovinami. To neznamená, že by ropucha nemohla ještě někde přebývat, dozvěděli jsme se totiž, že se může dožívat až dvaceti let a čekat skrytě na vhodné podmínky. Představili jsme si tedy jen připravovaný  záchranný program pro tento kriticky ohrožený druh naší “pouštní žáby”. Spočívá v opětovném obnažení písčin a tvorbě mělkých tůní.

Poslední zastávkou byl malý rybníček u Ujkovic. V téměř vypuštěném rybníce bez rybí obsádky se hojně ozývala kuňka obecná i skokan skřehotavý. Pozorovali jsme pulce ropuchy obecné, skokana štíhlého  a čolka obecného. Našli jsme i larvy dravých vážek a potápníků. Pulce a larvy si účastnici prohlíželi ve zkumavkách a v lahvích.

Nejvytrvalejší nadšenci byli nakonec pozváni na lokalitu, kde žije rosnička zelená, čolek obecný, čolek horský a celoevropsky chráněný čolek velký. Pohled na rosničku zelenou ze vzdálenosti několika centimetrů patřil k vrcholům výpravy. O tom se můžete přesvědčit ve fotogalerii.