KdS_mykologem_do_hradcany :  sobota  10. listopadu v 9:00
Kde : na parkovišti mezi obcemi Doksy a Hradčany (u autobusové zastávky zvané Trojzubec 50°36'13.627"N, 14°43'1.078"E)

S průvodcem mykologem Stanislavem Tutkou se vypravíme do lesů kolem Hradčan, kde se můžeme setkat s velikým množstvím vzácných druhů hub. Povíme si o nich zajímavé informace, jakým způsobem je zpracováváme a jak se jednotlivé druhy hub využívají. S sebou: v případě, že porostou - košík, mykologové - zápisník, propisku a fotoaparát.

Terénní pěší exkurze

CIMG8433Ve středu 17.října jsme při příležitosti mezinárodního Dne stromů spořádali v lesoparku Štěpánka již 12. ročník soutěže Za našimi stromy. 

Soutěže se zúčastnilo 12 tříčlenných družstev, která plnila, doufáme že zajímavé, úkoly. Děti měly například přiřadit podle hmatu k listům stromů jejich plody, identifkovat zvuky lesních zvířat, zjistit, kde si mohou živočichové najít úkryt a jaké části těl po nich zbyly, sesbírat jedlé houby do košíku. Měly i výzkumný úkol, který souvisel s udržením vody v krajině.

Po duševní námaze byla na řadě i fyzická :-). Každé družstvo totiž za vydatné pomoci pracovníků firmy Compag zasadilo jeden vysokokmen jabloně na krásné místo v krajině.

 

EKOCENTRUM+KLENICE+PŘIPRAVUJE+2018.0014Kdy: 3. listopadu v 9:00
Kde: u recepce kempu v Sedmihorkách 

Pracovník Ekocentra Sedmihorky Vít Preisler nás provede nejzajímavějšími částmi Hruboskalska, dozvíme se mnoho cenných informací o historii tohoto koutu Českého ráje, o přírodě, skalách, prvních horolezcích, ochraně přírody a současných negativních trendech, kterým musí čelit naše nejnavštěvovanější chráněná krajinná oblast v ČR.

Terénní pěší exkurze.

pozvanka DL_houby 2018_elektronicka_N1Mykologický klub Ryzec a ZO ČSOP Klenice připravily na 10. a  11. října 2018 opět výstavu hub. Přes různé nesnáze způsobené hlavně suchem výstava skutečně proběhla. Vystavili jsme něco přes 100druhů dovezených ze Šumavy, z okolí Mimoně a Liberce ale i z okolí Boleslavi. Přišlo přes 250 zájemců. 

Nejzajímavější vystavované houby byly korálovec bukový, houžovec bobří, šupinovka ježatá a hřib borový.Nejvíce bylo tzv. dřevokazných hub, protože terestrické houby (rostoucí ze země ať už mykorhizní nebo saprotrofní) téměř nerostly. Václavky nebo šupinovky byly zastoupeny v mnoha druzích, zatímco hřiby, holubinky, ryzce, čirůvky nebo pečárky jen v několika málo.

Kdy: sobota 25. srpna v 9:00
Kde: sraz na parkovišti před restaurací u golfového hřiště v Michalovicích 

S průvodcem, místním dendrologem Markem Tomáškem, se vypravíme za nejzajímavějšími stromy v Michalovicích. Dozvíte se mnoho cenných informací o stromech, o jejich nemocech, co jim prospívá a co naopak škodí. Jaké exotické druhy v Michalovicích najdeme a naopak, které běžné stromy z naší přírody mizí.

Terénní pěší exkurze.

Tajemstvi_zviretickeho_lesaV sobotu 15.září odpoledne se do TIC Zvířetice v Podhradí sešlo postupně přes 180 dospělých a dětí, aby se vydali hledat tajemství zvířetického lesa. Na začátku si zájemci poslechli přednášku mykologa Stanislava Tutky "Houby nejsou jenom hřiby". Děti i dospělí nehoubaři si mohli začít zdobit tričko či tašku motivy lesa. Po 15:00 hodině se první zvědavci vydali na stezku hry, kde objevovali živočichy žijící v norách a na stromech, hádali hlasy, hledali pera ptačích obyvatel lesa nebo zkoumali, jak voda protéká lesní půdou.

025_Pterophorus_pentadactylus_Pernatuška_trnková_2015_08_03_Radouč_IMG_6040V sobotu 14.července se sešlo přes 25 zájemců o objevování světa bezobratlých na Radouči.  Průvodcem exkurze byl emeritní pracovník Národního muzea RNDr. Antonín Kůrka. Přestože letošní průběh počasí je neobvyklý a většina motýlů již dávno nebyla ve své největší kráse, užili jsme si dvě hodiny hledáním motýlů, pavouků a brouků skvěle. Kromě běžných druhů, jakým je okáč prosíčkový, žluťásek čičorečkový či pavouk listovník, na nás čekal i otakárek ovocný, nepříliš obvyklý bělásek rezedkový či skutečná vzácnost (i pro odborníky)

Skokan hnědýKdy: sobota 16. června 2018 v 8:00
Kde: sraz na zastávce MHD před Bondy v ulici Václava Klementa 

Autobusová exkurze 

S průvodkyní společnosti přátel přírody Čmelák jsme se vydali do Jablonného v Podještědí, kde společnost Čmelák vybudovala nádherné mokřady a zpřístupnila je veřejnosti. Průvodkyně nás nejprve vybavila gumovkami, aby nás bezpečně mohla provést stezkami, které se klikatí 

Lišaj pryšcovýKdy : sobota 9. června 2018
Kde : sraz na parkovišti u hotelu Relax, volnočasového areálu ve Vrchbělé u Bělé pod Bezdězem.

Ve spolupráci s českou ornitologickou společností ZO ČSOP Jaroměř a dalšími odborníky jsme navštívili Vrchbělou, součást CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Tato část je chráněná zároveň vyhlášená

  

2018_05_rosnicka_zelena_IMG_4963V sobotu 26. května jsme vyrazili do bývalé pískovny v Ledcích s hydrobiologem Radkem Studeným. Pískovna je považována za jednu, na obojživelníky z nejbohatších lokalit na Mladoboleslavsku, dokonce i s dokumentovaným výskytem kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé.

Na začátku nám průvodce představil druhy, které dokáží žít v zarybněných vodách a to skokana skřehotavého. V nedaleké tůni bez ryb jsme pak objevili kuňky obecné a pulce skokanů štíhlých. Účastníci byly nadšeni, když si mohli druhy zblízka prohlédnout.