Management UjkoviceDne 11.9. jsme kosili a odstraňovali ze slatinné louky u Ujkovic veškerou zelenou hmotu. Tato louka patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, prstnatec májový, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk.

RečkovDne 4.7. 2016 jsme odstranili nálety u nově objevené kapličky na Rečkově. Majitel pozemku - Lesy ČR - odsouhlasili financování opravy této drobné sakrální stavby a tak se v srpnu začne s její opravou. S vysvěcením a znovu otevřením kapličky se počítá v září. Přesný termín ještě upřesníme.

Podívejte se na fotografie z akce

Kruštík bahenníZveme Vás na další akci z cyklu SETKÁNÍ S PŘÍRODOU.

Kdy : sobota 5.11.2016, 7:55

Kde : v 7.55, odjezd z hlavního nádraží do Lysé nad Labem

Zveme Vás na další akci z cyklu SETKÁNÍ S PŘÍRODOU.

Kdy : sobota 6.8.2016, 20:00

Kde : Sraz ve 20.00 hod. před hospodou Na Statku v Nepřevázce.

Dobrovolníci z T-mobilAni tropické teploty neodradily v pátek 24.6. dobrovolníky ze společnosti T-Mobile od kosení slatinné louky v NPP Rečkov. Cílem této dobrovolnické akce bylo navrácení vzácných druhů rostlin na louku, kde dříve rostly a které postupně neudržováním této cenné lokality postupně vymizely.

Zveme Vás na další akci z cyklu SETKÁNÍ S PŘÍRODOU.

Kdy : 25.6.2016, 9:00

Kde : Sraz v 9.00 hod. před hospodou Na Statku v Nepřevázce.

Prazdroj pomáháDne 13.5. 2016 jsme na stráni v Kropáčově Vrutici v rámci Dne pro charitu společně s dobrovolníky Plzeňského Prazdroje odstraňovali náletové dřeviny – převážně svídy krvavé. Na stráni roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku bělozářka liliovitá, která je zákonem chráněná a paří mezi ohrožené druhy rostlin.

Prstnatec májpvýDne 21.5. jsme uspořádali v rámci Setkání s přírodou výlet za orchidejemi. Navštívili jsme 4 lokality a viděli 7 druhů orchidejí

Ošetření dubu v Horní Rokyté

15.5. 2016 proběhla již tradiční akce naší organizace „Vítání ptačího zpěvu“. Akce se zúčastnilo 32 dospělých a 4 děti. Přes nepříznivé a větrné počasí jsme viděli a slyšeli 24 ptáků mezi i ohroženého včelojeda lesního, čápa bílého. Do sítí se podařilo chytit párek pěnic černohlavých, budníčka většího a samce sýkory koňadry.

Podívejte se na fotografie z akce.

Ukliďme svět

Při letošním jubilejním 10.ročníku úklidu Radouče se sešel rekordní počet účastníků – 110 lidí. Většinu z účastněných tvořily děti ze základních škol v Mladé Boleslavi. Nejhojněji byli zastoupeni žáci 7.ZŠ a 3.ZŠ. Podařilo se uklidit celé území NPP Radouč, plošinu, lesopark Radouč a les na Borku. Nasbíraných odpadků bylo tolik, že jsme kompletně naplnili přistavený kontejner.