Přes 40 účastníků se v letošním roce zúčastnilo již devátého ročníku Vítání ptačího zpěvu. Tentokrát jsme pozorovali ptáky v lesoparku Štěpánka a na Sahaře u letiště. Během akce se podařilo vidět a slyšet 44 druhů ptáků.

O víkendu 9.5. - 11.5. 2014 jsme se vydali na přírodovědnou exkurzi do Českého krasu. Neuvěřitelně krásná příroda, bohatá naleziště trilobitů byly nezapomenutelným zážitkem. Setkali jsme se zde s včelníkem rakouským, který roste v ČR jenom v Českém krasu a řadou dalších vzácných druhů rostlin, které na Mladoboleslavsku nenajdeme.

Dne 17.5. 2014 proběhl v NPP Rečkov již druhý ročník pěší, terénní exkurze za pavouky, brouky a motýly. Průvodcem byl náš přední arachnolog RNDr. Antonín Kůrka. Na exkurzi se sešlo přes 30 nadšených milovníků hmyzu a zvláště dětští účastníci uvítali možnost nachytat si hmyz sami. Následné určování hmyzu se setkalo se zájmem všech účastníků.

Jírovec maďal u Boží vodyV neděli 15. 6. 2014 se vydáme na 2. ročník dendrologické vycházky.

Průvodcem nám bude Marek Tomášek.

Vydáme se za stromy, které jsou skryté většině veřejnosti, a přesto patří mezi zajímavé dřeviny obohacující naše město. Sraz je v 9.00 hod. před hlavním vstupem do Střední odborné školy v Jičínské ulici (bývalá Střední zemědělská škola).

Dne 28.6. 2014 jsme prováděli management bývalého Baronského rybníka, který je součástí NPP Jestřebské slatě. Je to zároveň Evropsky významná lokalita Jestřebsko – Dokesko a chráněná Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady.

uvodni_fotoV sobotu 6.září 2014 jsme pokosili svah v EVL Páterově. Sešlo se celkem 20 členů. Velkou pomocí byli členové Mladých ochránců přírody. Díky tomu vyroste na jaře na svahu koniklec luční, rozrazil klasnatý, kakost krvavý. Svah je krásný, když je pokryt bělozářkou větevnatou

 

V sobotu 19.července jsme prosekali Umrlčí cestu na Chlumu. Sešli se "čtyři stateční" a za poměrně velkého vedra prosekali za 3 hodiny celou cestu. I když je cesta v lese, nebyla to určitě procházka růžovou zahradou. Cestou zpět ale byli účastníci odměněni nálezem kruštíku modrofialového.

V sobotu 13.září 2014 jsme se vydali na Chlum za doprovodu mykologa - místního znalce Stanislava Tutka. Exkurze se vydařila, měli jsem štěstí, protože bylo krásné počasí. Na naši vůbec první vycházku za houbami přišlo 35 účastníků. Náš průvodce byl úžasný, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o houbách.

V sobotu 27. 9. 2014 byla slavnostně otevřena přírodovědně–archeologická naučná stezka PŘÍRODNÍM PARKEM CHLUM. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě je to již 66. zpřístupněná lokalita veřejnosti.  Určitě všichni členové naší organizace, kteří se slavnostního otevření zúčastnili, potvrdí, že se otevření povedlo. Přišlo více jak 100 lidí.

Zveme Vás do přednáškového sálu Muzeion Mladoboleslavského muzea na přednášku o významných stromech v Mladé Boleslavi a Kosmonosech spojenou s předáním cen účastníkům soutěže a otevřením nové stezky s názvem

ZELENÁ STEZKA MLADOU BOLESLAVÍ A KOSMONOSY.

ČTVRTEK 20.11. 2014 V 16.00