JizeraSucha, povodně, bouře, požáry a další živelné pohromy se staly běžným jevem současné doby. Jsou součástí každodenních zpráv ze všech oblastí planety Země. Jsou tak časté, až se zdá, že nám jaksi zevšedněly. A my jsme přemírou různorodých informací tak nějak otupěli, abychom mohli přežít duševně zdraví.

 

 

Dudek 002Děkujeme všem pozorovatelům za hlášení výskytu dudka chocholatého na Mladoboleslavsku. Díky vám víme, že se v letošním roce vyskytoval na přibližně 14 místech zdejšího regionu.

Pokud ho znovu uvidíte v naší krajině, dejte nám prosím vědět. V této době by to již znamenalo, že zde tento vzácný druh zahnízdil a z toho bychom měli velkou radost. Hnízdění dudka se za poslední desetiletí na Mladoboleslavsku zatím nepodařilo s jistotou potvrdit.

Místa jeho výskytu v době migrace můžete zhlédnout v naší mapě.

 

 

 

 

 

Kosořice obsazené hnízdoVíce než polovina čapích hnízd na Mladoboleslavsku zůstala letos neobsazená, vyplývá to z průzkumu členů ČSOP Klenice. Vliv na to může mít počasí, sucho nebo změna hnízdních nároků.

Ochránci letos zmonitorovali celkem 18 hnízd, 10 jich zůstalo neobsazených. S ohroženým čápem bílým se můžete setkat třeba v Kosořicích, Březnu, Mnichově Hradišti, Dolním Bousově nebo Koprníku. Hnízda můžete zhlédnout v naší mapě. Online se na čápy podívejte v Mnichově Hradišti. 

Dentaria 1Na jediném místě na Mladoboleslavsku se můžete v těchto dnech setkat s ohroženým druhem – kyčelnicí devítilistou. U nás se vyskytuje nejčastěji v Krkonoších, Brdech, Hrubém Jeseníku, Beskydech. Je symbolem CHKO Křivoklátsko.

Zvolte si krásnou cestu z Josefova Dolu do Bakova nad Jizerou po červené turistické značce. Kromě této rostliny zde objevíte i další druhy jarních rostlin, které tam rostou doslova v kobercích. Kyčelnice devítilistá je až 30 centimetrů vysoká bylina se žlutými květy.

dudek_chocholatyOdrželi jsme nádherné snímky ohroženého dudka chocholatého, kterého vyfotografoval Richard Stehlík v Semilech. Pozorování tohoto vzácného druhu jsou hlášena také z Mladoboleslavska. Pakliže dudka spatříte, dejte nám vědět.

Zcela nezaměnitelný dudek chocholatý hnízdí v Evropě, Asii nebo Africe. Je to tažný druh, který přilétá z jižní Asie a Afriky na přelomu března a dubna. Dospělý pták měří až 29 centimetrů a váží až 80 gramů, pozná se lehce podle oranžové chocholky.

 

 

jeraby_valecov_web_01Děkujeme za zprávy a fotky, které nám posíláte. Řada z vás byla minulý víkend na procházce na Babě a na Chlumu a poslali jste nám své fotky. Ano, v těchto dnech jsou obě chráněná území nejkrásnější. V lesích najdete koberce jarních květin - sasanek, dymnivek, petrklíčů, violek, jaterníků a dalších rostlin.

Obě chráněná území jsou osazena naší naučnou stezkou. V přírodním parku Chlum je stezka od roku 2014, v přírodní rezervaci Vrch Baba jsme ji otevírali loni na podzim.

 

IMG 20200325 094934Sluneční paprsky a počátek jara probouzí českou přírodu a například také ohrožené koniklece luční. Posly jara lze spatřit i na Mladoboleslavsku. 

Koniklec luční (Pulsatilla pratensis) je chlupatá bylina, vysoká až 20 centimetrů, kterou bezpečně poznáte podle fialových květů. Kvete od března do května na slunných místech, protože jde o teplomilný druh.

Kromě České republiky roste ve střední, severní a východní Evropě. U nás se vyskytuje ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě. Lidově se mu říká čertovy vousy nebo ptačí hnízdo. Koniklec patří podle vyhlášky mezi silně ohrožené druhy, takže je jakákoliv manipulace s nimi zakázána včetně narušování jejich biotopu.

Domousnice u Mladé Boleslavi ČSOP Klenice navrhla krajskému úřadu vyhlásit nová čtyři chráněná území. Jedná se o území, které ochranáři dlouhodobě monitorují a zjistili tam výskyt vzácných rostli a živočichů.

Jako první naše organizace navrhla k ochraně lesní prameniště obklopené bučinou a doubravou u obce Domousnice na Mladoboleslavsku. Nedaleko této oblasti probíhalo v minulosti holosečné kácení, a proto bychom rádi předešli nevratným škodám.

 

Objevuje známé i méně známé bezobratlé pro Mladoboleslavsko, píše články a stojí za seriálem nových druhů. Řeč je o entomologovi Miroslavu Zúberovi, který nám v rozhovoru objasnil, co je to entomologie, proč máme chránit přírodu a proč se snižuje biodiverzita.

sokol_na_komineHned dvě dobré zprávy jsme dostali na začátku března do ústředí ČSOP Klenice. Na komíně společnosti ŠKO ENERGO již zahnízdili kriticky ohrožení sokoli stěhovaví a kraj začal kosit louky v Přírodní památce Chlum.

Sokoli stěhovaví zahnízdili na komíně letos již pošesté, tentokrát však velmi brzy. Již 2. března se v nainstalované budce objevilo první snesené vejce. Jestli je jen jedno, zatím není jasné. Loni se jim povedlo úspěšně vyvést čtyři mláďata. Hnízdí na komíně jsou ve výšce 170 metrů nad městem. Výběr není náhodný, krásní dravci mají na komíně klid v jinak rušné městské aglomeraci a mohou vychovávat svá mláďata.