Blanatka_lipovaBlánatka lipová (Oxycarenus lavaterae)

Až do 80. let 20. stol. byla blánatka lipová bezpečně známa pouze ze západního Středomoří. Do střední Evropy zasahovala pouze v oblasti nejjižnějšího švýcarského kantonu Ticino a na východ do Slovinska a na dalmatské pobřeží Chorvatska. Po roce 1980 se však začala šířit na sever a na východ. Postupně byla zjištěna v Černé Hoře, Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku, Bulharsku, ve Francii, v Rakousku a Německu. V České republice byl první jedinec objeven v Brně – Bohunicích v září 2004. Během podzimu 2004 a následujícího roku byl druh pozorován celkem na 30 lokalitách v jižní, panonské části Moravy. Dnes je rozšířena po celé republice. V Mladé Boleslavi byly blánatky v tisících exemplářích pozorovány v lednu 2019 na lipách u kostela sv. Havla.

Dospělci přezimují hromadně na kmenech stromů, kde tvoří shluky o stovkách až mnoha tisících jedinců. Ploštice se začínají shromažďovat k přezimování koncem září, stabilní shluky se vytvářejí v říjnu a listopadu. Podzimní shluky se skládají v typických případech pouze z dospělců, kteří udržují těsný kontakt a zůstávají kompaktní do března a dubna, kdy se ploštice začínají rozlézat na tenčí větve a na listy. Na konci jara dospělci definitivně opouštějí stromy a stěhují se na byliny, zejména z čeledi slézovitých (např. sléz lesní – Malva sylvestris). Kopulovat začínají v květnu, později následuje kladení vajíček, jednotlivě nebo ve skupinkách, na listy a květenství. Inkubace trvá 4–10 dní a vylíhlé larvy se živí na bylinách. Všechna larvální stadia vytvářejí seskupení. První generace dokončuje vývoj během 40–50 dní a dospělci se objevují v červnu. Rychle se rozšiřují do okolí a napadají slézovité rostliny (zejména měkká mladá semena), ale mohou sát i na jiných rostlinách, např. na mladých nezralých plodech broskvoní a meruněk. Dospělci této generace začínají kopulovat v srpnu, přičemž druhá generace se vyvíjí od poloviny srpna do září. Larvy druhé generace sají opět na různých rostlinách, zejména na slézu lesním. Dospělci druhé generace se pak stěhují na kmeny stromů, kde přezimují.

Autor: Miroslav Zúber