Nové_druhy_MB_M_Zúber_Def.0008Vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis)
Severoamerická ploštice z čeledi vroubenkovitých (Heteroptera, Rhopalidae) byla koncem minulého století zavlečena na evropský kontinent. Poprvé byla zjištěna v roce 1999 v severní Itálii. Tento nález byl následován rychlým šířením druhu po Itálii a dalších evropských zemích. Na území ČR byla poprvé nalezena v říjnu 2006 v areálu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V roce 2007 již byla v arboretu MZLU v Brně nalezena celá reprodukce schopná populace. V témže a dalším roce následovaly nálezy i z jiných čtvrtí města Brna a z několika měst a obcí, od té doby se rozšířila prakticky na celé území ČR. Na Mladoboleslavsku jsem ji poprvé zaznamenal v roce 2011, dnes je i zde velmi hojná. 

Vroubenka má jednu generaci v roce. Přezimují imaga, která na jaře nalétávají na jehličnaté dřeviny, kde sají na květech, zelených šiškách a vyvíjejících se semenech. Vlastní existenci stromů však neohrožují. Samičky kladou vajíčka v řádcích na jehlice. Vylíhnuvší se nymfy sají na jemných šupinách vyvíjejících se šišek, případně na jehlicích. Na podzim vyhledávají dospělci vhodná místa k přezimování, přičemž se často sdružují do skupin čítajících desítky až stovky jedinců. Přezimují v různých suchých úkrytech jako v hnízdech ptáků či hlodavců, pod odchlíplou kůrou apod. Za tímto účelem velmi často vnikají do lidských obydlí, kde způsobují pozdvižení.