Nové_druhy_MB_M_Zúber_Def.0004Kutilka asijská (Sceliphron curvatum)

Původní areál kutilky asijské zahrnoval Indii, Nepál, Pákistán, Kazachstán a Tádžikistán. V roce 1979 byla poprvé zaznamenána v jižním Rakousku, odkud se postupně začala šířit Evropou. V České republice byla poprvé zaznamenána v roce 1995 v Praze. Dnes je již hojná všude v celé ČR včetně Mladoboleslavska. Kutilka zde osidluje především zastavěné oblasti.

Nápadná kutilka, zbarvena je černo-žluto-rezavě, velikost těla se pohybuje v rozmezí 15-25 mm. Je predátorem pavouků, svou kořist, kterou loví především na stromech a keřích, odnáší do předem vybudovaných hliněných buněk, kde je uskladněna jako potrava pro vyvíjející se larvy.

Hliněné buňky bývají velmi často nalézány také v domácnostech, hnízda u tohoto druhu bývají umístěna jednotlivě na zadní straně nábytku, obrazů, na různých textiliích a dalších předmětech. Nález takových buněk bývá často jediným ukazatelem výskytu, dospělce je občas možné najít poletující u zavřených oken apod. zhruba od poloviny května do srpna. Během roku má jednu generaci.

Právě pro svůj způsob života byla nejspíš kutilka asijská zavlečena z Asie do Evropy. Pravděpodobně k tomu došlo při transportu předmětů, na kterých byla přilepena hliněná hnízda.