SycekSýček obecný se roku 2018 stal ptákem roku. Tento titul každým rokem přisuzuje Česká společnost ornitologická některému z obecně známých ptačích druhů, aby poukázala na jeho ohrožení a s ním spojené problémy v krajině či v jejich ochraně.

 

Sýček symbolizuje rapidní úbytek biodiverzity a především ptačích druhů v naší zemědělské krajině. Od roku 2017 běží program ATHENE na záchranu jeho posledních populací.

 

Tato sova patřila k nejpočetnější v naší republice ještě na začátku 20. století s početností pohybující se v tisících až desetitisících párech.Sýček žil v nižších polohách téměř v každé vesnici (jeho hnízdním prostředím jsou především farmy a zemědělské objekty).

 

Kvůli intenzifikaci zemědělství a destrukci pestré mozaiky v krajině však následoval prudký pokles a na přelomu tisíciletí bylo sýčků zjištěno po celé republice již pouze kolem 500 párů.

 

 

Dnešní situace je ještě zoufalejší, a to zhruba se 100 páry, s jádrovou zbytkovou populací nacházející se v severních Čechách, několik párů pak zbývá na Plzeňsku a na Znojemsku, čili na jižní Moravě. Proto se ornitologové snaží cíleně vyhledávat případné zbývající jedince v různých regionech. Na Mladoboleslavsku též proběhl monitoring dle jednoduché metodiky s cílem vyhledat samce této drobné sovy.

 

Bylo navštíveno celkem 58 zemědělských objektů či samot v zemědělské krajině. Společně se sýčkem byl prověřován i výskyt sovy pálené, která má podobné biotopové nároky jako sýček a její početnost je též velmi nízká a kolísající, dnes se pohybující v nízkých stovkách párů v celé republice. Výsledkem byla jediná obsazená lokalita sovou pálenou. Tento výsledek nebyl překvapující, spíše očekáváný, ale nutno říci, že ho nelze brát jako stoprocentní známku absence těchto druhů v našem regionu.

 

Stále mohou tyto dva druhy v některých místech přežívat, avšak ve velmi omezených počtech a pravděpodobně izolovaně (jak ostatně naznačuje nález sraženého samce sýčka u obce Žďár poblíž Turnova, jehož se podařilo po patřičné péči vypustit zpět, a to u České Lípy, kde je evidován výskyt několika samců ve dvou městských sídlištích).

 

Pokud tak zaznamenáte výskyt některé z těchto dvou druhů sov, neváhejte kontaktovat buď naši ZO ČSOP Klenice na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či Českou společnost ornitologickou. Každý jedinec těchto druhů je totiž v současné době zásadní při přežití celé populace.

Více o sýčkovi a projektu na jeho záchranu najdete na webu České společnosti ornitologické.

Text: Josef Rutterle
Foto: Richard Stehlík

Zmapované lokality na Mladoboleslavsku (s využitím portálu mapy.cz).

Sýčci - mapa