Kniha ZO CSOP Klenice 01ČSOP Klenice vydává jedinečnou knihu o chráněných územích Mladoboleslavska. Dvě stě stran textu doplňují fotografie a kresby. Vydání předcházel podrobný několikaletý průzkum našeho malebného kraje.

 

 

 

 

Knihu Chráněná příroda Mladoboleslavska napsala Milada Vrbová, fotkami ji doplnil Antonín Kůrka a o celkovou korekci textu se postarala Ivana Řípová. Grafiku si vzal za úkol a svými kresbami knihu doplnil Lukáš Řípa, který má na svém kontě zpracování již několika publikací z regionu. Vydání knihy finančně podpořila společnost ŠKO – ENERGO s.r.o.

V knize jsou zahrnuta přírodovědně nejcennější území, která na Mladoboleslavsku můžete navštívit. Vlastní realizaci předcházel několikaletý průzkum cenných oblastí. „Kniha představuje i nejnovější údaje a nálezy, které se podařilo amatérským přírodovědcům v průběhu roku 2020 na Mladoboleslavsku zaznamenat,“ uvedla autorka knihy Milada Vrbová.

Zájemci o publikaci se mohou těšit na 248 barevných autentických fotografií zachycujících krajinu, významné rostliny, živočichy a houby vybraných území.

Křest knihy proběhne 15. února v 17. hodin v Mladoboleslavském muzeu. Je spojen s vernisáží nazvanou stejně jako kniha – Chráněná příroda Mladoboleslavska. Přijďte se potěšit klenoty naší přírody a seznámit se s tím nejcennějším, co na svých toulkách zdejší přírodou můžete objevit.

Autor: Ondřej Kořínek

Kniha se bude prodávat na těchto místech:

Mladoboleslavské muzeum

Knihovna města Mladá Boleslav

Infocentrum města Mladá Boleslav

Dobrovická muzea

Naše webové stránky