vstavač kukačka1Na pouhých dvou místech na Mladoboleslavsku a v okolí se nachází silně ohrožený vstavač kukačka. Jeden z našich členů nedávno pořídit nádherné fotografie této vzácné rostliny, o které bychom se rádi podělili.

Obě místa, kde lze rostlinu najít, jsou v bývalých vojenských prostorech. Několik exemplářů našla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová u Milovic. Druhé našli již v roce 2014 botanici z ČSOP Jaroměř ve Vrchbělé v bývalém prostoru Ralsko, kde objevili několik set jedinců. 

„Letos jich tam kvete přes 300 kusů. Obě louky kosí ČSOP Jaroměř, za což jim patří veliký dík. Bez jejich péče by byl osud kukaček dost nejistý,“ uvedla Vrbová. Kvůli jejich ochraně záměrně nezveřejňujeme přesnou lokalitu populací.

 

 

 

Vstavač kukačka nebo také vstavač obecný byl dříve hojně rozšířený po celé ČR. Je však citlivý na minerální látky v půdě, a proto ho výrazně ubylo. Má rád nehnojené světlomilné louky.

Patří mezi vytrvalé byliny a kvete od května do června. Květy má nachové až růžové, někdy bílé. Okvětní lístky tvoří charakteristickou přilbu. V Červeném seznamu je chráněn jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1b), podle vyhlášky k zákonu o ochraně přírody je zařazen do kategorie silně ohrožených.

Autor: Ondřej Kořínek