colekPo ukončení těžby písků zůstávají v opuštěných lomech kolmé pískové stěny, kde s oblibou hnízdí břehule říční. Prohlubně, které časem zaplní voda, jsou ideálním prostředím pro obojživelníky. Všechny druhy obojživelníků potřebují vodu. Některé druhy celoročně, jiné jen k rozmnožování. V opuštěné pískovně nad Rohatskem proběhl v 80. letech 20. století průzkum zaměřený na výskyt obojživelníků. Žili tu různé druhy čolků a žab, dokonce i kriticky ohrožená ropucha  krátkonohá. Ta je velmi náročná na stanoviště. Vyžaduje plně osluněnou plochu s pískem a mělkými tůňkami s čistou vodou.

 

V souvislosti s revitalizací studánky Na Horách a vznikem NS Okolo Klenice za hrou a poučením se v roce 2016 obec Rohatsko rozhodla ke znovuobnově cípu bývalé pískovny. V září 2016 byly pokáceny náletové dřeviny a pomocí techniky bylo vyhloubeno 5 různě velkých a různě hlubokých nádrží vhodných pro život a rozmnožování obojživelníků. Obojživelníkům nejvíce prospívá plně sluncem osvícená vodní plocha. Vznikly mělké tůňky s max. hloubkou cca 1,5 metru, vertikálně členité, s několika velmi mělkými místy (30 – 40 cm). Část biomasy (větve, hlína s pískem, kamení) byla ponechána na místě, aby sloužila jako zimoviště obojživelníkům a plazům.

Občané Rohatska jsou na lokalitu Na Horách hrdí a pečlivě se o ni starají. Pravidelně odstraňují náletové dřeviny (stromy totiž stíní vodní plochu a do vody padají jejich listy, což způsobuje vznik bahna a snižuje kvalitu vody). Nejvhodnější dobou k revitalizačním pracím je srpen a září, protože v té době už všechny druhy obojživelníků prošly metamorfózou a ve vodě se nenacházejí ani jejich larvy. Už na jaře 2017 byly vidět první výsledky. V každé tůňce plavali čolci obecní.
V roce 2018 byl potvrzen dokonce výskyt čolka velkého. Z ostatních obojživelníků bylo možné potkat třeba ropuchu obecnou, skokana hnědého a štíhlého. V roce 2019 se přidal nález rosničky zelené, dospělého exempláře i pulců.
Lokalitu navštěvují jak místní, tak turisté putující naučnou stezkou.

Tůňky na Rohatsku jsou oblíbeným místem také pro děti z Přírodovědného kroužku z Dolního Bousova, které přicházejí třeba měřit průtok vody ve studánce Na Horách nebo zkontrolovat a vyčistit hnízdní budky, které samy vyrobily a vyvěsily v okolí studánky a tůněk. Podívejte se na fotografie, co všechno děti objevily a udělaly.

Pavla Bartková, duben 2020