Domousnice u Mladé Boleslavi ČSOP Klenice navrhla krajskému úřadu vyhlásit nová čtyři chráněná území. Jedná se o území, které ochranáři dlouhodobě monitorují a zjistili tam výskyt vzácných rostli a živočichů.

Jako první naše organizace navrhla k ochraně lesní prameniště obklopené bučinou a doubravou u obce Domousnice na Mladoboleslavsku. Nedaleko této oblasti probíhalo v minulosti holosečné kácení, a proto bychom rádi předešli nevratným škodám.

 

Lokalita známá jako Kopanina je dle našeho zjištění bohatá na chráněné druhy rostlin, jako například - okrotice dlouholistá, vstavač nachový, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý nebo přeslička největší.

U obce Kropáčova Vrutice navrhuje ČSOP Klenice vyhlásit za chráněné území lokalitu Musalova stráň. Na pískovcových svazích je zde potencionální teplomilná doubrava. Momentálně však spíš travnatá plocha s trnovníkem akátem a svídou krvavou. V těchto místech je cenná populace bělozářky liliové, kavylu vláskovitého nebo tařice horské. Úřady schválily Musalovu stráň k ochraně již v roce 1985, ale dodnes se tak nestalo.

Výjimečné je další navrhované území u obce Vlkava. Jde o plochý kopec, jehož vrchol je porostlý borovicemi na místo původní doubravy. Na jižních svazích jsou však habřiny spolu s teplomilnými doubravami v přírodě blízkém stavu mimo jiné s lýkovcem jedovatým nebo jalovcem obecným.

Podle odborných zjištění se zde nachází až 30 druhů dřevin a 120 druhů bylin. Jmenovat můžeme například vstavač nachový, okrotici bílou, okrotici červenou, vemeník dvoulistý, hvozdík pyšný, lilii zlatohlavou či medovník meduňkolistý.

Území bylo opět navrženo na vyhlášení již v roce 1985, a to panem Mouchou. Tehdejší odbor kultury, který měl ochranu přírody na starosti, ale záměr nevyhlásil podobně tak i jeho následovníci.

Poslední navrhovaná oblast se nachází o obce Vlčí pole nedaleko Dolního Bousova. V olšovém lese u břehů potoka roste chráněný lýkovec jedovatý, který zde má vitální a bohatou populaci, a v okolí bledule jarní.

Milada Vrbová, Ondřej Kořínek