sokol_na_komineHned dvě dobré zprávy jsme dostali na začátku března do ústředí ČSOP Klenice. Na komíně společnosti ŠKO ENERGO již zahnízdili kriticky ohrožení sokoli stěhovaví a kraj začal kosit louky v Přírodní památce Chlum.

Sokoli stěhovaví zahnízdili na komíně letos již pošesté, tentokrát však velmi brzy. Již 2. března se v nainstalované budce objevilo první snesené vejce. Jestli je jen jedno, zatím není jasné. Loni se jim povedlo úspěšně vyvést čtyři mláďata. Hnízdí na komíně jsou ve výšce 170 metrů nad městem. Výběr není náhodný, krásní dravci mají na komíně klid v jinak rušné městské aglomeraci a mohou vychovávat svá mláďata.

V okolí mají také dost potravy, jako například přemnožené holuby. Sledovat je můžete díky energetické společnosti v on-line přenosu na stránkách ŠKO ENERGA.

Sokol stěhovavý se vyskytuje na téměř všech kontinentech, měl však v minulosti na mále, když byl na mnoha místech vyhubený kvůli aplikování DDT, proto je nyní kriticky ohrožený a zákonem jsou chráněni nejen samotní ptáci, ale i jejich hnízda. Samice je větší než samec, rozpětí křídel má až 115 cm a váží až 1,5 kilogramu. Vejce většinou snášejí na přelomu března a dubna a mívají až čtyři. V přírodě hnízdí většinou na skalách a živí se ptáky, ale i netopýry nebo králíky. Našim sokolům přejeme, aby se jim i letos dařilo a vyvedli co nejvíce mláďat.  

Pomoc diverzitě

Další dobrá zpráva přišla na konci února z Přírodní památky Chlum u Nepřevázky. Středočeský kraj přikročil k managmentu této chráněné lokality, konkrétně louky na tzv bílé stráně Na Střelnici a louky mezi Sýčinou a Nepřevázkou.

„Několik let byly zanechány svému osudu. Louky začaly zarůstat nálety a vzácné kytky, pro které se tato lokalita vyhlásila chráněným územím, začaly ustupovat,“ informovala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Management loukám a místní diverzitě velmi prospěje a doufejme, že zásahy na loukách budou pokračovat i v budoucnu, aby se stráně mohly proměnit v koberce barevných květin plných nejen opylovačů, ale i dalšího hmyzu.

Přírodní památka Chlum byla vyhlášena v roce 2016 a chrání především bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných, nebo hlinitojílovitých půdách. Vyskytují se tam významné druhy jako záraza vyšší (Orobanche elatior), pelyněk pontický (Artemisia pontica), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a hadí mord španělský (Scorzonera hispanika).

A na závěr krátká zpráva pro milovníky jara. Jaro už ohlásily i bledule jarní, které vykvétají na několika místech našeho regionu. Potěšte se jejich krásou a neničte je. Patří mezi zákonem chráněné rostliny.

Autor: Ondřej Kořínek