https://www.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/5836651Po několika letech se povedlo vyhlásit zvlášť chráněným územím Stráně u Kochánek, které navrhli členové ČSOP Klenice. Přírodní památka o rozloze 3,9 hektarů vznikne na konci letošního roku.

Na základě našeho podnětu území prošlo přírodovědným monitoringem a díky zjištěnému výskytu chráněných druhů byla lokalita již v roce 2016 vyhlášena evropsky významnou lokalitou spadající pod soustavu Natura 2000.

Území je výjimečné zejména díky porostům jalovce obecného, který je na Červeném seznamu v kategorii ohrožených, a řady teplomilných rostlin.

Fotografie

V rámci středních Čech se jedná o unikátní výskyt bohaté a vitální populace jalovce obecného v druhově pestrých teplomilných vápnitých trávnících.

 Mozaika křovin s opuštěnými starými sady a širokolistými a úzkolistými suchými trávníky poskytuje vhodné podmínky pro významné druhy rostlin jako je pcháč bezlodyžný, hořec brvitý, bělozářka větevnatá, černohlávek velkokvětý, vousatka prstnatá, len počistivý, bradáček vejčitý, mateřídouška časná nebo hlaváč fialový. Jako dominanty se střídají ostřice nízká a válečka prapořitá. Méně exponované a okrajové plochy zarůstají nálety dřevin.

Území leží zhruba kilometr severně od obce Kochánky na Mladoboleslavsku nedaleko Benátek nad Jizerou. Má podloží tvořené křídovými slínovci a vápnitými pískovci, které jsou překryty hlinitými pokryvy. Jedná se o prudké svahy s jihozápadní a západní orientací, místy s charakterem tzv. bílých strání s mělkou půdou, která odhaluje vápnité podloží.