stromy u Baumaxu1ČSOP Klenice poslala společnosti Baumax žádost o obnovu usychajících stromů a lepší péči o vysazené stromy na parkovišti před jejich hobby marketem. Jako kompenzace za zabrání zelené plochy byla součástí stavebního povolení i výsadba stromů na zmíněném parkovišti.  Stromy byly před kolaudací řádně vysazeny a ještě asi pět let i udržovány a měly dostatečnou péči. Následně se s péčí o stromy přestalo a postupně začaly usychat.

Stav těchto stromů je ale dlouhodobě špatný. Některé stromy uhynuly, některé bez pořádné péče uhynou následně také. V případě společnosti Baumax, kde jedním jeden z hlavních prodejních artiklů je zeleň, je stav jejich stromů tristní vizitkou.

 

 

Nejen my, ale i všichni občané Mladé Boleslavi budou rádi, když se péči o zeleň bude věnovat zvýšená pozornost. Aby se nám lépe dýchalo je každý strom potřeba. Jakým způsobem se Baumax k obnově a k lepší péči o stromy postaví, budeme bedlivě sledovat a informovat vás.

Vítáme vysazování stromů nejen městem, ale i firmami. Každý zasazený strom je nejen pro klima města prospěšný. Stromy pomáhají snižovat škodlivé látky v ovzduší, jako polétavý prach, toxické látky, oxidy síry a dusíku nebo oxid uhličitý. Starší vzrostlý strom může vyprodukovat denně až 1000 litrů kyslíku, člověk spotřebuje 350 litrů.

Stromy mají však další výhody. Poskytují stín, zvlhčují vzduch, pomáhají zadržet vodu nebo omezují hluk a snižují okolní teplotu. Samozřejmostí je jejich rekreační funkce. Stromy však uvítají další živočichové, především ptáci a bezobratlí, kterým mohou poskytovat cenný biotop.

Autoři: Milada Vrbová, Ondřej Kořínek