102744328 3084482734927990 3728145180453240832 oČSOP Klenice reaguje na zprávu na serveru mladaboleslav.cz pod názvem Kácení stromů v ochranném pásmu Vrch Baba. Je totiž potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Náš spolek v žádném případě nemířil na majitele či provozovatele občerstvení Letadlo. Nemířil ani na nikoho jiného, kdo to myslí s naší přírodou vážně, není mu lhostejný stav naší krajiny, která se potýká s kůrovcovou kalamitou, suchem, lokálními povodněmi, snižující se biodiverzitou a neustálým tlakem na ekosystémy. 

Věříme, že některé pasáže ve zmiňovaném článku nemíří na naší organizaci, která i v době nouzového stavu uklízela po lidech na Mladoboleslavsku, organizuje úklidy, pomáhá občanům, ale i obcím se zlepšováním životního prostředí. Je samozřejmě velmi nešťastné, že ve zmíněné lokalitě byl nepořádek. Je však nutné připomenout, že jsme tam například v roce 2016 pořádali velkou úklidovou akci, na které 50 dobrovolníků uklidilo čtyři tuny odpadu. A to včetně okolí Letadla. 

Bohužel to není jediná oblast, kde jsou opakovaně problémy s nepořádkem, vyvážením stavebního, ale i přírodního odpadu. Stejně jako příslušníci policie, ani my nemůžeme být všude a dohlížet na to, co bychom jako vyspělá společnost, která má sběrné dvory, kontejnery a třídírny odpadů, neměli dělat. Černé skládky nemusí čekat na ochránce přírody, protože je každý může nahlásit obecnímu úřadu.

Majiteli Letadla, který dle svých slov prostor uklidil, samozřejmě patří poděkování. 

Rádi se s ním sejdeme. Nebráníme se zkulturnění lokality tak, aby lidem mohla poskytovat zábavu, občerstvení a atrakce. Je však nutné dbát na to, že společnost a obyvatelé Mladoboleslavska se jednou rozhodli o vyhlášení přírodní rezervace Vrch Baba, ve které jsou některé činnosti omezeny a některé zakázány. Stejně jako lidí potřebují občerstvení, potřebují také živočichové a rostliny místo k životu. Buďme proto ohleduplní, poněvadž přírodu, potažmo planetu, máme jen jednu. 

Na závěr zdůrazňujeme, že zdali někdo porušil jakékoliv předpisy, musí rozhodnou Česká inspekce životního prostředí, která je nestrannou a kompetentní složkou státu. 

 

V ochranném pásmu přírodní rezervace Vrch Baba někdo pokácel stromy