image003ČSOP Klenice podal v květnu na magistrát podnět k prošetření vytékání splaškové vody do přírody nedaleko Semčic.

Na zapáchající stoku pravděpodobně splaškové vody jsme narazili při sázení líp za obcí Semčice směrem do Pěčic u polní cesty vedoucí do Úherců. Podnět jsme podali Odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

Vypouštění odpadních vod je zakázané a lze jej povolit jen v odůvodněných případech a na základě vyjádření odborníka. Povolení je většinou možné pouze v oblastech, které jsou řídce osídlené a kde není možné vypouštět odpadní vodu do kanalizace.

 

 

 

Vody v krajině v posledních letech znatelně ubývá. Pozorují to nejen zemědělci, zahrádkáři nebo lesníci, ale také každý, kdo vyrazí do přírody. Hladiny vodních toků i nádrží jsou čím dál nižší, koryta v některých místech zcela vysychají. Je potřeba zakládat tůně, mokřady a obnovovat meandry vodních toků. Vodu, bez které se neobejdeme, musíme zadržet v krajině, a to nejen lokálně, ale i na celonárodní úrovni. Nelze však souhlasit s masivním budováním přehrad.

Ke zmírnění následků sucha může pomoci každý tím, že s vodou bude lépe hospodařit. Zachytávat dešťovou vodu, zbytečně neplýtvat v domácnostech, a především ji neznečišťovat. I drobné strouhy, říčky, potoky slouží živočichům, bezobratlým a rovněž veškeré floře. Buďme ohleduplní nejen k ostatním lidem, ale i k naší přírodě.

Autor: Ondřej Kořínek