IMG 20200529 WA0002Několik let jsme pozorovali špatný stav stromů u Alberta v Mladé Boleslavi. Po naši urgenci byly stromy v květnu nahrazeny. Doufejme, že se jim bude dařit lépe než jejím předchůdcům.

Z původních vysazených stromů v Jičínské ulici zbyla přibližně polovina, třetina bojovala o život a zbytek byl v dobrém stavu.

„Uschlé stromy u Albertu byly nahrazeny. Když se chce, všechno jde…,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Vítáme vysazování stromů nejen městem, ale i firmami. Každý zasazený strom je nejen pro klima města prospěšný. Stromy pomáhají snižovat škodlivé

látky v ovzduší, jako polétavý prach, toxické látky, oxidy síry a dusíku nebo oxid uhličitý. Starší vzrostlý strom může vyprodukovat denně až 1000 litrů kyslíku, člověk spotřebuje 350 litrů.

Stromy mají však další výhody. Poskytují stín, zvlhčují vzduch, pomáhají zadržet vodu nebo omezují hluk a snižují okolní teplotu. Samozřejmostí je jejich rekreační funkce. Stromy však uvítají další živočichové, především ptáci a bezobratlí, kterým mohou poskytovat cenný biotop.

Autor: Ondřej Kořínek