stromyČSOP Klenice podal na Českou inspekci životního prostředí podnět k prošetření kácení stromů v ochranném pásmu přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos. K zásahům je totiž nutný souhlas.

Vykácená plocha se nachází u dálnice D10 v katastru obce Chudoplesy u občerstvení a motorestu. Bylo tam pokáceno několik stromů a proběhly tam také terénní úpravy. Dle názoru ČSOP Klenice tím někdo narušil stanovené ochranné pásmo.

 

Ve vyhlašovací dokumentaci k přírodní rezervaci je uvedeno, že je k úpravám nutný písemný souhlas krajského úřadu. Podle zjištění ČSOP Klenice nevydal stavební úřad v Bakově nad Jizerou ani odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje povolení k těmto úpravám. Proto jsme podali podnět k prošetření České inspekci životního prostředí v Liberci, která posoudí případné protiprávní jednání.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos byla poprvé vyhlášena již v roce 1950. Jedná se o dva zalesněné neovulkanické vrcholy Baba a Dědek, které jsou významným geologickým fenoménem. Kopce pokrývají přírodě blízká společenstva dubohabřin, teplomilných doubrav či olšin. Vyskytují se tam chráněné druhy živočichů a rostlin. Kupříkladu vstavač nachový, kosatec sibiřský, medovník meduňkolistý, čolek obecný či kuňka obecná.

Vrchem Baba návštěvníky provází naše naučná stezka, která je přibližně 2,5 km dlouhá. Začíná i končí v obci Horní Stakory. Na stezce potkáte sedm tabulí, převážně oboustranných. Jedna strana je pro dospělé a druhá pro děti. Dětskou část provází skřítek Nefelínek.

Autor: Ondřej Kořínek