Management UjkoviceDne 11.9. jsme kosili a odstraňovali ze slatinné louky u Ujkovic veškerou zelenou hmotu. Tato louka patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, prstnatec májový, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk.

Kvůli dlouhodobé absenci kosení louky z jedné třetiny zarostly nálety a ruderálními druhy. V březnu 2016 jsme provedli razantní zásah a část náletů z louky odstranili, zarovnali celý povrch a zelenou hmotu z louky odstranili. Tuto neděli jsme louku znovu posekali a vyhrabali veškerou trávu. Neposekali jsme jen pár ploch, kde kvete silně ohrožený modře zbarvený hořec hořepník, aby se mohl rozsemenit a rozšířit. S hrabáním rozsáhlé plochy nám významně pomohly děti z Dětského domova v Horním Krnsku. Pomáhají nám tradičně při úklidu velkých lesních celků a tuto neděli se zapojily i do managementu slatinné louky u Ujkovic. Děkujeme jim za pomoc a péči, kterou louce věnovaly.

 

Podívejte se na fotografie z kosení.