IMG_0397V úterý 20.12.2016 jsme pro mateřskou školu Štěpánka a základní školu Pastelka uspořádali akci „Zdobení vánočního stromečku“. Ornitolog a pracovník CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, pan Ing. Petr Lumpe

Zde si můžete v přehledné prezentaci prohlédnout naše aktivity v uplynulém roce.

pdf 01 Prezentace (1MB)

Dne 19.10. proběhl management hořečkové louky u Vlčího Pole. Zúčastnilo se ho 24 dětí ve věku od 5 do 16 let ze základní školy T.G.Masaryka a mateřské školy v Dolním Bousově. Děti si nad zdejší lokalitou vzaly patronát. Roste zde jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený hořeček nahořklý,

Gentianella_amarella_(7)Dne 20.10. 2016 proběhl management louky pod Láskovem, kde vykvétají koniklece luční - silně ohrožené rostliny naší přírody. Nad celou péčí této louky převzal záštitu učitel školy v Kosmonosech a náš člen Mgr. Zdeněk Turek, který společně s žáky louku již druhým rokem seká, žáci ji shrabou a rozšiřují - vystříhávají keře okolo. Na jaře počítají rozkvetlé koniklece a až do června monitorují další druhy rostlin, které zde rostou.

Kruštík bahenníZveme Vás na další akci z cyklu SETKÁNÍ S PŘÍRODOU.

Kdy : sobota 5.11.2016, 7:55

Kde : v 7.55, odjezd z hlavního nádraží do Lysé nad Labem

Gentianella_amarella_(7)Dne 16.10. 2016 dobrovolníci z Domu a dětí a mládeže v rámci akce 72 hodin dobrovolnictví uklidili jedno z nejcennějších území na Mladoboleslavsku - NPP Radouč. Společně s několika členy posbírali 10 pytlů odpadků.
Podívejte se na fotografie nebo na video 

Dne 20.10. 2016 proběhl již devátý ročník soutěže „Za našimi stromy“, který pořádáme pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 družstev z devíti škol v Mladé Boleslavi a okolí. Děkujeme všem soutěžícím nejen za to, že si dokázali poradit se soutěžními úkoly, ale také za výsadbu vzrostlých stromů hlohů - družstva ve spolupráci s firmou Compag vysázela 15 stromků na krásné místo poblíž hřišť.

Dne 1.10. 2016 jsme posekali zbývající část NPP Rečkov. Po sečtení všech ploch, které jsme sekali, jsme se dostali k číslu 1,2 ha. Je to bezkonkurenčně největší a zároveň na kosení nejobtížnější plocha, kterou sekáme. Některé louky jsme sekali vůbec poprvé po dvaceti letech, a tak se kosení proměnilo spíš v boj s keři a stařinou. Věříme, že se louky vrátí ke své původní pestrosti a toto nejstarší chráněné území na Mladoboleslavsku získá zpět svoji biodiverzitu.

Podívejte se na fotografii ze sekání.

Management UjkoviceDne 11.9. jsme kosili a odstraňovali ze slatinné louky u Ujkovic veškerou zelenou hmotu. Tato louka patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, prstnatec májový, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk.

Vlha pestráOd 14. do 15. října se v prostorách Kulturního domu uskutečnila historicky první výstava hub Mladoboleslavska. Výstavu uspořádal Mykologický klub Ryzec při ZO ČSOP Klenice. Během dvou dnů výstavu navštívilo cca 1000 lidí. Velký zájem o výstavu také projevily základní a mateřské školy v Mladé Boleslavi, kterých přišlo 15 tříd z osmi různých škol.