image001ČSOP Klenice uspěla u ministerstva životního prostředí s odvoláním proti záměru stavby nové silnice mezi Bezděčínem a Kosmonosy bez posouzení procesem EIA. Ministerstvo zrušilo rozhodnutí krajského úřadu (KÚSK) a věc vrátilo k novému projednání.

 

Původní rozhodnutí kraje mělo dle našeho názoru řadu závažných nedostatků. Navrhli jsme proto, aby ministerstvo životního prostředí změnilo rozhodnutí kraje tak, aby silnice podléhala posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., čili posouzení procesem EIA.

Spolu s naší organizací se proti stavbě ohradila obce Řepov i občané Jemníků, jejich odvolání ale ministerstvo zamítlo. Ministerstvo však vyslyšelo naše námitky, i když důvodem pro zrušení rozhodnutí kraje bylo, že odvolací orgán postrádá řádné vyhodnocení všech kumulativních vlivů předpokládaného záměru a souvisejících staveb. Kraj tak dostal možnost své nedostatky napravit v novém řízení.

„Jako svůj právní názor závazný pro další postup odvolací orgán uvádí, že KÚSK rozpracuje podrobněji své úvahy a kritéria, zejména v souvislosti s hodnocením vlivu záměru na klima a kumulaci vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných), kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií v části odůvodnění záměru tak, aby tato reflektovala § 7 odst. 6 související s přílohu č. 2 zákona EIA vymezující kritéria pro zjišťovací řízení, jelikož odůvodnění rozhodnutí je v tomto kontextu nedostačující,“ napsalo ministerstvo v závěru svého rozhodnutí.

Proti usnesení ministerstva se již nelze odvolat, a tudíž nezbývá než čekat, jak krajský úřad dále rozpracuje svůj záměr. Naše námitky k podanému záměru si lze připomenout zde.

Proti záměru se kromě ČSOP Klenice vyslovila také obec Řepov, Myslivecké sdružení Klenice-Plazy a také mnozí dotčení občané, kolem jejichž domů by silnice procházela, ale i další obyvatelé regionu, kteří nevidí smysl v další komunikaci paralelně kopírující dálnici D10. Velmi smutné je ovšem zjištění, že se za své občany nepostavil téměř žádný zvolený zástupce magistrátu města Mladá Boleslav.

Autor: Ondřej Kořínek