Rohatsko tůňkyV pátek 6.5. jsme vyrazili autobusem na Rohatsko, kde jsme se u tůněk setkali s odborníkem přes obojživelníky, panem Michalem Šulcem.

Hned jsme se pustili do pátrání, co všechno v tůňkách žije. Podle klíčů se nám podařilo určit vodní bezobratlé: bahenky a plovatky, nitěnky, znakoplavky, larvy vážek, larvu potápníka, chrostíky, dospělého potápníka, vírníky, různé druhy jepic v larválních stádiích.

Fotografie

Také jsme odchytili 2 samičky čolka obecného a několik pulců skokanů štíhlých. Na začátku výpravy jsme si důkladně prohlédli také dospělce skokana štíhlého, na kterého jsme narazili u lesní cesty.

U rybníka Kyselák se podařil odchyt čolka-samečka čolka obecného ve svatebním šatě. Také skokan skřehotavý se nechal chytit k určení. V Dolním Bousově se podařil potvrdit výskyt ropuchy zelené a zároveň i její fotodokumentace.

Pavla Bartková a Lenka Hejnová