20200310_153255Vzhledem k momentální situaci i my rušíme všechny plánované akce. Ale příroda své akce neruší. Už téměř odkvetly sněženky, kvetou křivatce, fialky, bledule i lýkovec, raší plicník. Na hnízdo do Koprníku se vrátili čápi. Na polích u Kněžmosta zase hoduje přes 50 jeřábů  a hejno čejek. Na nebi už je vidět luňák. Na rybníku Pátek u Bud čírka modrá i ostralka. A nad Jizerou létají ledňáčci. Užívejte přírody i své rodiny. Těšíme se brzy na viděnou a na setkanou.