Není to tak dávno, kdy jsme vám poslali optimistický mail, že Štěpánka je zachráněna a že se do míst, která byla v 90. letech tak nešetrně prodána soukromému investorovi, vrátí park. Jak jsme však zjistili, město o návratu parku do těchto míst neuvažuje. Naopak celé území areálu Koliby chce ze sídelní zeleně změnit na občanskou vybavenost. Ale to je přece v těžkém rozporu s tím, co nám město deklarovalo!

  

Jen díky tomu, že areál byl v územním plánu veden jako sídelní zeleň, se stavební úřad v Mělníce proti výstavbě bytových domů vymezil a NEPOVOLIL ji (viz přiložený dokument).

Navrhovaný nový územní plán převedením plochy ze sídelní zeleně na občanskou vybavenost naopak legalizuje případnou budoucí výstavbu v této lokalitě. A jak dále specifikuje, chce plochu využít pro stavbu hromadné rekreace (zahrnující lázeňsko-rekreační funkce).

Není to podraz na nás občany, kteří podepsali petici a důvěřovali slovům pana primátora, že s námi stojí na jedné lodi? Na lodi možná pan primátor stojí, ale rozhodně ho veze jinam než nás. Kde jsou sliby o odstranění plotu a znovu navrácení parku? Kde jsou sliby o napravení chyb minulého vedení radnice?

Místo bytových domů zde budou stát lázně? Otázkou je, o co jsou lázně horší / lepší než bytové domy. Obě varianty znamenají značné dopravní zatížení lokality a naprostou změnu využití celého areálu. CHCEME ZDE PARK !! Ne komerční budovy vydělávající městu / investorovi značné peníze. Proto jsme petici nepodepsali.

Po zjištění této skutečnosti jsme se obrátili na právníky advokátní kanceláře Frank Bold a požádali je o pomoc se sepsáním připomínek k této změně. Připomínky právníků přikládáme. Nesouhlasíme s chystanou změnou územního plánu. Chceme, aby se sem vrátil park. S velkou obezřetností budeme sledovat, jak naše připomínky vezme město v potaz a o vývoji celé této kauzy vás budeme informovat.