V sobotu 19.července jsme prosekali Umrlčí cestu na Chlumu. Sešli se "čtyři stateční" a za poměrně velkého vedra prosekali za 3 hodiny celou cestu. I když je cesta v lese, nebyla to určitě procházka růžovou zahradou. Cestou zpět ale byli účastníci odměněni nálezem kruštíku modrofialového.

Cesta byla dříve hojně používaná. Mimo jiné se po ní sváželi nebožtíci do kostela v Sýčině, a proto se jí začalo říkat Umrlčí. Název jí zůstal, i když už zpola zarostla a nikdo po ní teď nechodí. To se ale brzy změní. Stane se součástí nové naučné stezky, kterou budeme otevírat v sobotu 27.9.2014.